Türkçe English German Russian Arabic

Ar –ge ekibi

 ROSIO, Medikal grubunda satışını gerçekleştirdiği ürünlerin geliştirilmesi, yeni fikirlerle yeniden inşa edilmesi konusunda oldukça titiz çalışmalar yürütmektedir.  Kendi bünyesinde yer alan Ar -Ge ekibi ile sürekli gelişen teknolojik koşullar ve değişen tüketim alışkanlıklarına paralel olarak kendini her zaman güncel tutmayı hedeflemektedir. Tüm ürünlerinde kendi bakış açısı ve tasarım dilini vurgulayan ROSIO, medikal sektöründeki marka algısını özgün bir biçimde yansıtmaktadır.

Neden Ar-Ge? 
Yeni ürün geliştirmek ve ticarileştirmek; gerçek ihtiyaçların karşılanması, farklılık yaratması ve yaşama kolaylık getirmesi ile anlamlı bir yatırıma dönüşür. Mevcutların ilerisinde bir yenilik yaratmak,  yatırımın geri dönüşünde daha belirleyici olmaktadır. Yenilik fikrini ürünle birlikte hayata geçirmek ve tüketiciye sunmak rekabete önde başlama şansını sunar. Yeniliğin değeri oranında yatırımın riski küçülür.