ROSIO has been operating successfully in the medical, agriculture, automotive and real estate sectors since the day it was founded, with its expert staff who make the best work.

The company continues its path with an innovative, responsive and service-oriented perspective in all its sectors with 20 years of active trading and manufacturing experience.

Rosio which is always on the path to doing the work it has done, improving her investment capacity and employment capacity, creating added value in all its fields of activity aims to carry the success achieved in Turkey to whole world.

Rosio, which is producing its products in its 2500 m2 facility in Avcılar with Istanbul designers and engineers, performs its marketing and sales activities in its own way with its business intelligence, sectoral predictions and competent team, especially in the field of medical products.

Müşterilerimizin beklentilerini teknoloji dünyasının yenilikleri ile bir araya getirmek Rosio olarak birincil hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için:


 
Planlı eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın etkinliklerini artırmayı, yaratıcılıklarını teşvik etmeyi,
İlgili tüm tarafların; tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın katkıları ile, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,
Kalite Yönetim Sistemi’ nin sürekli iyileştirme ve hedeflerle yönetim modelini mümkün olan tüm faaliyetlerimize yaygınlaştırmayı,
Faaliyet alanımızda ki ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun bir yönetim sistemi yürütmeyi,
Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı, düzenli aralıklarla müşterilerimizin algı ve beklentilerini ölçmeyi ve kaynaklarımız çerçevesinde hizmet görevlerimiz olarak benimsedik.