ÇEVRE VE KALİTE POLİTİKAMIZ
Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
Atıkların kaynağından en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
Enerji, hammadde  ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı, 
Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, ÇİSK yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,  Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,İlgili tarafların  çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,  Sürekli gelişme felsefesi ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ'ne uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve  bu doğrultuda pazar payını, karlılığı, rekabet gücünü arttıracağımızı,Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.